Atsitikus įvykiui

Vairuotojų CA draudimas

Atsitikus eismo įvykiui:

  • eismo įvykio dalyviai privalo užpildyti eismo įvykio deklaraciją;
  • per 3 darbo dienas raštu, telefonu arba prisijungus prie ERGO savitarnos informuoti draudimo bendrovę, kurioje yra drausta kaltininko civilinė atsakomybė, apie  eismo įvykį;

Kelionių draudimas

Apie draudžiamąjį įvykį Draudėjas privalo pranešti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų ir pateikti išlaidas patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai to negalima buvo padaryti dėl pateisinamų priežasčių.

Atsitikus draudžiamajam įvykiui, kai apdraustajam būtinas gydymas užsienyje stacionarinėje gydymo įstaigoje apie draudžiamąjį įvykį būtina pranešti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 48 val.

Užregistruoti kelionių draudimo žalą galite ir internetu, paspaudę šią nuorodą: https://www.ergo.lt/lt/contacts/draudimo-zalu-forma

Nelaimingų atsitikimų draudimas

Apie nelaimingą atsitikimą Draudėjas privalo pranešti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Jeigu nelaimingas atsitikimas baigėsi mirtimi, būtina pranešti draudikui per 5 kalendorines dienas (120 val.), net jeigu apie patį nelaimingą atsitikimą buvo jau pranešta.

Dviratininko draudimas

Apdrausto dviračio vagystės atveju Jūs privalote per 72 h po įvykio arba pirmą darbo dieną po to, kai tik sužinojote apie jį, informuoti mus bei pranešti apie įvykį policijai. Jūs privalote pateikti įrodymus apie dingusio dviračio turėjimą ir jo vertę.

Dviračio disponavimo įrodymais laikomi apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai, vaizdo įrašai, fotonuotraukos, garantiniai talonai, sertifikatai ar kiti įrodymai, galintys objektyviai patvirtinti dviračio turėjimą iki įvykio. Vertės įrodymu laikomi apmokėjimo čekiai, bankinių pavedimų išrašai, pirkimo išsimokėtinai sutartys ir kiti dokumentai, patvirtinantys dviračio turėjimą ir jo vertę.

Įvykus įvykiui pagal asmens civilinės atsakomybės draudimo apsaugą, Jūs privalote nedelsiant (per 24 val.) žodžiu, o papildomai išsamiai per 3 (tris) kalendorines dienas raštu informuoti draudimo bendrovę. Jeigu tretieji asmenys dėl Jūsų padarytos žalos kreipėsi į teismą, apie tai privalote nedelsiant informuoti draudiką papildomai raštu net ir tuo atveju, kai apie patį draudžiamąjį įvykį jau yra pranešta.

Gavę trečiųjų asmenų pretenzijas, privalote per 3 (tris) kalendorines dienas raštu apie tai informuoti draudiką.

Draudžiamieji įvykiai  gali būti registruojami bendruoju ERGO draudimo telefonu 1887 (visą parą).

> Grįžti į pradžią