Kelionių draudimas

  Apsisaugokite nuo neplanuotų išlaidų

Vykstant į užsienį darbo reikalais ar tiesiog atostogaujant, visos mintys sukasi apie naujus įspūdžius, todėl mažiausiai norisi susidurti su nemaloniais netikėtumais. Bet net ir kruopščiausiai suplanuotos kelionės metu neįmanoma 100 % apsisaugoti nuo įvairiausių rizikų. Užtat galima apsidrausti nuo galimų padarinių. Apsidrauskite ir kelionės metu būkite ramūs.

ERGO kelionių draudimas ne tik atlygins jums kelionės metu patirtus finansinius nuostolius, bet galės padėti net ir tuo atveju, jei ištikus nelaimei pinigų neturėsite. Žalų asistavimo centras ERGO klientams teikia pagalbą visą parą: padeda pasirinkti gydytoją ir ligoninę, patekus į ligoninę, suteikia apmokėjimo garantijas, organizuoja būtiną ligonio transportavimą.

Siūlome internetu apsidrausti nuo šių rizikų:

   Vykstančiųjų į užsienį medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimas

Atlyginamos būtinosios gydymo išlaidos dėl užsienyje netikėtai prasidėjusios ūminės ligos ar ten patirto nelaimingo atsitikimo (draudimo suma – net 100 000 Eur):

 • būtinas ambulatorinis arba stacionarinis gydymas;
 • gydytojo paskirti vaistai; būtinas pervežimas iki artimiausios ligoninės;
 • būtinas ir neatidėliotinas parvežimas į Lietuvą, kad ligonis būtų toliau gydomas;
 • užsienyje gydomo ligonio lankymas;
 • susirgus vienam iš keliautojų, kartu keliaujančio šeimos nario ar artimo giminaičio apgyvendinimo užsienyje ir grįžimo namo išlaidos;
 • laidojimo išlaidos užsienyje, neviršijant parvežimo išlaidų;
 • būtinosios mirusiojo palaikų parvežimo išlaidos.

Pagalba gali būti suteikta bet kurioje užsienio šalies medicinos įstaigoje (dėl ambulatorinio gydymo galima kreiptis tiek į valstybinę, tiek į privačią medicinos įstaigą, o stacionarinio gydymo atveju reikia kreiptis į valstybinės sveikatos   apsaugos sistemai priklausančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas).

   Vykstančiųjų į užsienį draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Keliautojas gali papildomai apsidrausti draudimu nuo nelaimingų atsitikimų, pasirinkdamas šias draudimo rizikas: mirtis dėl nelaimingo atsitikimo, neįgalumas, kaulų lūžiai, laikinas neįgalumas (įvykį būtinai turi registruoti gydytojas užsienyje).

   Asmens civilinės atsakomybės draudimas kelionės metu

Atlyginama kelionės metu kito asmens sveikatai arba turtui padaryta žala. Apsidraudus tėvams, civilinės atsakomybės draudimas galioja ir vaikų iki 14 m. padarytai žalai.

   Bagažo draudimas

Apdraudžiami kelionei skirti asmeninio pobūdžio daiktai. Draudimo išmoka mokama, kai:

 • bagažas yra perduotas vežėjui ir tuo metu jam padaroma žala;
 • žala padaroma bagažui, esančiam apsaugotame automobilyje ar patalpoje;
 • žala padaroma bagažui, esančiam apdraustojo priežiūroje, dėl bent vienos iš toliau pateiktų priežasčių: vagystės, trečiųjų asmenų piktavališkų veiksmų, avarijos, gaisro, sprogimo, stichinių nelaimių, nenugalimos jėgos;
 • bagažas vėluoja daugiau nei 6 valandas ir nėra galimybės jo pasiimti apdraustojo atvykimo dieną. Įsigijus būtinus pirkinius, atlyginamos dokumentais pagrįstos išlaidos iki 175 Eur.

 

 

Draudimo taisyklės ir sąlygos:

Kelionių draudimo taisyklės (galioja nuo 2018 03 15)

 

  > Grįžti į pradžią